1Kg Benzoesan Sodu E211 CAS.No.: 532-32-1.

41.99

Benzoesan Sodu 

  • Opakowanie: Biały słoik apteczny HDPE
  • Waga: 1000g
  • Bezpieczeństwo: Produkt szczelnie zapakowany
  • Postać: Biały proszek
  • Nr CAS: 532-32-1
  • Nr WE: 208-534-8
  • Kraj pochodzenia: Chiny
  • Rodzaj: Produkt Certyfikowany
  • Produkt: Organiczny związek chemiczny do użytku profesjonalnego.

 

Benzoesan sodu to sól sodowa kwasu benzoesowego. Jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, podczas produkcji leków i kosmetyków, jako środek konserwujący i przeciwgrzybiczny Działa poprzez przenikanie do struktur komórkowych mikroorganizmów, które znajdują się w produktach i powoduje zahamowanie ich wzrostu i rozmnażania. Dodatkowo, ze względu na swoje działanie antykorozyjne, może być także stosowany jako składnik płynów chłodniczych.

W przemyśle spożywczym jest stosowany do konserwowania żywności, takiej jak soki owocowe, napoje, przetwory mięsne, dżemy, sosy, musztardy, ketchupy. Dzięki swoim właściwościom zapobiega wzrostowi bakterii i drożdży, co przedłuża trwałość żywności. 

Opis

Właściwości fizyko-chemiczne benzoesanu

Forma: ciało stałe

Kolor: biały

Wzór chemiczny: C6H5COONa

Zapach: bezwonny

Masa molowa: 144,11 g/mol

Temperatura krzepnięcia/topnienia: 410 – 430˚C

Gęstość względna: 1,44 g/cm3 (20˚C)

Rozpuszczalność w wodzie: 660 g/dm3 (20˚C)

Benzoesan Sodu jest składnikiem wielu leków przeciwgrzybiczych, które są stosowane w leczeniu chorób skóry, takich jak grzybica, łupież i trądzik. Ze względu na właściwości wykrztuśne jest również zaliczany do składników aktywnych, dlatego jest składnikiem np. syropów na kaszel.

Właściwości konserwujące –  benzoesan sodu

Benzoesan sodu wykazuje właściwości konserwujące, co oznacza, że jest w stanie zahamować rozwój bakterii (głównie masłowych i octowych, a w mniejszym stopniu mlekowych) oraz grzybów (przede wszystkim drożdży i pleśni). Siła działania benzoesanu sodu zależy również od innych składników produktu, a silniejsze działanie obserwuje się w środowisku kwaśnym w obecności soli, cukru, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki.

Ze względu na te właściwości, benzoesan sodu jest stosowany jako konserwant w wielu produktach spożywczych, takich jak przetwory owocowe i warzywne, konserwy rybne, napoje gazowane (szczególnie słodkie), margaryny, sery, sosy, słodzie w piekarnictwie. Dopuszczalna ilość benzoesanu sodu w produktach spożywczych jest określona przez specjalne normy.

Zastosowanie benzoesanu sodu w kosmetykach

Benzoesan sodu jest często stosowany w kosmetykach jako konserwant i zapobiega rozwojowi bakterii, drożdży i pleśni. Jest to szczególnie ważne w przypadku kosmetyków, które są narażone na kontakt z wodą lub wilgocią, ponieważ takie warunki sprzyjają wzrostowi mikroorganizmów. Benzoesan sodu jest stosowany w różnych produktach kosmetycznych, takich jak kremy, szampony, balsamy do ciała, mydła. 

Zastosowanie benzoesanu sodu przy produkcji leków

Benzoesan sodu znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym jako konserwant, który chroni leki przed rozwojem bakterii, drożdży i pleśni. Jest szczególnie przydatny w przypadku leków w formie płynnej, takich jak syropy, roztwory doustne, krople do oczu czy do uszu, ponieważ takie formy leków są szczególnie narażone na zakażenia mikroorganizmami.

Ostrzeżenia: 

H319: Działa drażniąco na oczy.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić przed światłem słonecznym.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg