Jodek sodu Pure 99.9% CAS No.:7681-82-5. 1Kg

299.99

Brak w magazynie

  • Opakowanie: Biała butelka apteczna HDPE
  • Waga: 1000g
  • Bezpieczeństwo: Produkt szczelnie zapakowany
  • Postać: Biały proszek
  • Nr CAS: 7681-82-5 
  • Nr WE: 231-679-3
  • Kraj pochodzenia: Chiny
  • Rodzaj: Produkt Certyfikowany
  • Produkt: Organiczny związek chemiczny do użytku profesjonalnego.

 

Jodek sodu (NaI) to biały, krystaliczny związek chemiczny, składający się z atomów sodu i jodu. Jest to sól jodowodoru i sody kalcynowanej. Jodek sodu ma wiele zastosowań w różnych dziedzinach, w tym w medycynie, przemyśle fotograficznym i nuklearnym.

W medycynie jodek sodu jest stosowany jako lek w diagnostyce i leczeniu chorób tarczycy, ponieważ jod jest niezbędny do produkcji hormonów tarczycy. Jodek sodu może być również stosowany jako środek kontrastowy w radiologii.

W przemyśle fotograficznym jodek sodu jest stosowany jako jeden ze składników emulsji światłoczułych. Jest to ważny składnik w produkcji klisz fotograficznych i filmów.

W nauce i przemyśle nuklearnym jodek sodu jest stosowany jako scyntylator w detektorach promieniowania gamma i beta. Scyntylatory to substancje, które reagują na promieniowanie jonizujące, generując światło widzialne lub bliskie podczerwieni, które może być wykrywane przez urządzenia pomiarowe.

Opis

Właściwości fizyko-chemiczne:

Forma: ciało stałe, proszek

Kolor: biały lub bezbarwny

Zapach: bezwonny

Formuła: INa

Masa molowa: 149,9 g/mol

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 651 °C

Rozpuszczalność w wodzie: 165 g /l przy 25 °C

Gęstość: 3,5 g /cm³ przy 25 °C

Gęstość nasypowa: 1.500 – 2.000 kg/m³

Jak działa jodek sodu?

Jodek sodu działa poprzez dostarczanie jodu do organizmu, który jest niezbędny do produkcji hormonów tarczycy. Po spożyciu jodku sodu, ten związek chemiczny jest wchłaniany z przewodu pokarmowego i transportowany do tarczycy.

W tarczycy jodek sodu jest przekształcany w jod cząsteczkowy, który następnie jest łączony z aminokwasami tyrozyny, tworząc hormony tarczycy – tyroksynę (T4) i trijodotyroninę (T3). Hormony te kontrolują wiele procesów metabolicznych w organizmie, w tym tempo przemiany materii, rozwój mózgu i nerwów, a także funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego.

Jodek sodu może również działać jako środek przeciwpasożytniczy, ponieważ jod jest toksyczny dla niektórych rodzajów pasożytów, takich jak bakterie, grzyby i pierwotniaki. W przypadku zakażeń pasożytniczych jodek sodu może być stosowany jako uzupełniający środek leczniczy w połączeniu z innymi lekami.

Jodek sodu wykorzystywany w przemyśle fotograficznym

Jodek sodu jest wykorzystywany w produkcji klisz fotograficznych i filmów jako jeden ze składników emulsji światłoczułych. Emulsje te składają się z żelu celulozowego, który zawiera srebrowe halogenki (np. chlorek srebra), i związku chemicznego, którym może być m.in. jodek sodu. Podczas procesu produkcji kliszy fotograficznych i filmów, emulsja światłoczuła jest nałożona na podłoże (np. przezroczystą taśmę filmową) i następnie poddana procesowi wywoływania. Proces ten polega na naświetleniu kliszy światłem, co powoduje reakcję chemiczną w emulsji, w której powstają pozytywowe i negatywowe obrazy. Jodek sodu pełni tu ważną rolę, ponieważ wprowadza do emulsji halogenki, które pozwalają na uchwycenie obrazów o różnej ostrości i kontraście. 

Jodek sodu w przemyśle nuklearnym

Jodek sodu ma kilka zastosowań w przemyśle nuklearnym, gdzie jest wykorzystywany przede wszystkim jako składnik środków kontrolujących promieniowanie i jako substrat w produkcji paliwa jądrowego.

Jeden z głównych zastosowań jodku sodu w przemyśle nuklearnym to produkcja scyntylatorów, które służą do detekcji promieniowania jonizującego w detektorach promieniowania. Scyntylatory zawierają zwykle krystaliczny związek chemiczny, który po naświetleniu promieniowaniem emituje światło widzialne lub ultrafioletowe. Jodki sodu, takie jak NaI(Tl), są popularnymi składnikami scyntylatorów, ponieważ posiadają zdolność do wytwarzania bardzo intensywnego światła scyntylacyjnego w odpowiedzi na promieniowanie.

Ostrzeżenia:

H315: Działa drażniąco na skórę 

H319: Działa drażniąco na oczy 

H372: Powoduje uszkodzenie narządów (gruczoł tarczycy) poprzez długotrwałe lub powtarzane 

            narażenie (w przypadku połknięcia) 

H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

P273: Unikać uwolnienia do środowiska P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu

P391: Zebrać wyciek

Przechowywanie:

Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić przed światłem słonecznym.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg