Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uzyskanych przez stronę internetową CristalChem.pl (zwaną dalej „Stroną”).

Właścicielem strony internetowej i administratorem danych jest CCEU Sp. z o. o.  z siedzibą w 60-102 Poznań, ul. Ostatnia 45, Polska. CCEU Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby szanować prywatność użytkowników Witryny.

Jak zbieramy dane?

CCEU Sp. z o. o. zbiera informacje o osobach fizycznych, które we własnym imieniu prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, a także osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki biznesowe inne niż osoby prawne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu, zwane dalej łącznie Użytkownikami.

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone w przypadku:

a) Zawarcie umowy o świadczenie płatnej usługi online;
b) Rejestracja konta na stronie internetowej;
c) zapisanie się na Newsletter;
d) za pomocą formularza kontaktowego;
Podczas rejestracji konta w Witrynie Użytkownik musi podać następujące dane:

a) adres e-mail.
Zawierając umowę o świadczenie płatnej usługi online, Użytkownik musi dodatkowo podać następujące dane:

a) imię i nazwisko;
b) dane kontaktowe:
nazwa ulicy i adres / apartament nr;
kod pocztowy i miejscowość;
Kraj.
c) numer telefonu
W przypadku Przedsiębiorców wspomniany zakres danych obejmuje dodatkowo:

a) firma Przedsiębiorcy;
b) Numer identyfikacyjny podatnika (NIP) lub numer firmy.
Powyższe dane mogą być indywidualnie modyfikowane przez Użytkownika po zalogowaniu się na Konto Użytkownika.

Korzystając z formularza kontaktowego, Użytkownik podaje tylko swój adres e-mail.

Podczas korzystania ze stron internetowych Witryny można gromadzić dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy usług internetowych, typ przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Dane nawigacyjne Użytkowników mogą być również gromadzone, w tym informacje o linkach, które zdecydują się kliknąć, lub inne czynności wykonywane w naszej Witrynie.

Jak wykorzystujemy zebrane dane?

Po rejestracji w Witrynie dane Użytkowników są wykorzystywane w celu utworzenia indywidualnego Konta Użytkownika i zarządzania nim.

W przypadku korzystania z usług online świadczonych za pośrednictwem Witryny dane Użytkowników są wykorzystywane do świadczenia wybranych usług.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się zapłacić za pośrednictwem systemu PayPal lub PayU, jego dane osobowe zostaną dostarczone do PayPal lub PayU w zakresie wymaganym do zrealizowania płatności.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Witryny do preferencji Użytkowników, a także zarządzania Witryną.

Pliki cookie, adres IP

Strona korzysta z małych plików zwanych ciasteczkami. Są przechowywane przez CCEU Sp. z o. o. za pośrednictwem strony internetowej na komputerze osoby, która odwiedza stronę internetową, pod warunkiem, że przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, „czas wygaśnięcia” i indywidualną, losową liczbę, która definiuje ten plik. Informacje zbierane za pomocą tego rodzaju plików pomagają dostosować usługi oferowane przez CCEU Sp. z o. o. do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę. Pozwala także na kompilację ogólnych statystyk wyświetlania informacji prezentowanych w Witrynie.

CCEU Sp. z o. o. może zbierać twoje adresy IP. Adres IP to numer przypisany komputerowi osoby, która odwiedza stronę internetową przez swojego dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany dynamicznie, tzn. Zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem iz tego powodu jest powszechnie traktowany jako nieosobowa informacja identyfikacyjna. Adres IP jest używany przez CCEU Sp. z o. o. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem, kompilowania analiz statystycznych (np. W celu określenia regionów, z których otrzymujemy najwięcej odwiedzin), jako informacji przydatnych do zarządzania i ulepszania Witryny, a także do względy bezpieczeństwa i być może w celu zidentyfikowania niechcianego, automatycznego oprogramowania do przeglądania zawartości Witryny, które przeciążają serwer.

Strona zawiera linki do innych stron internetowych. CCEU Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach. Z tego powodu zachęcamy do zapoznania się z lokalną polityką prywatności po przejściu na stronę zarządzaną przez innego administratora za pośrednictwem Witryny.

Dostęp do danych i ochrona

Dane osobowe gromadzone przez CCEU Sp. z o. o. za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z „RODO”, znanym również jako „GDPR” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników zgromadzonych za pośrednictwem Witryny jest dostępny wyłącznie dla upoważnionego personelu CCEU Sp. z o. o.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa lub zgodami udzielonymi przez Użytkowników. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest wskazana w akapicie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”

CCEU Sp. z o. o. zapewnia Użytkownikom, którzy mają konto, stały dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w dowolnym momencie. Dostęp do danych osobowych i ich modyfikacja są możliwe po zalogowaniu się na konto w Serwisie,

Użytkownicy mogą usunąć swoje dane osobowe z zestawu danych. CCEU Sp. z o. o. może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył regulamin Strony, a zachowanie danych jest wymagane w celu wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, w szczególności w odniesieniu do roszczeń CCEU Sp. z o. o. od danego Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik posiadający konto w Serwisie w jakikolwiek sposób utraci hasło dostępu, Witryna umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Witryna nie wysyła jednak przypomnień o hasłach. Hasło użytkownika jest przechowywane w bazie danych w postaci zaszyfrowanej, co uniemożliwia jego odzyskanie. Aby ustawić nowe hasło, Użytkownik musi wprowadzić swój adres e-mail w formularzu dostępnym po kliknięciu łącza „Zapomniałeś hasła”, określonego w formularzu rejestracyjnym konta Witryny. CCEU Sp. z o. o. wyśle ​​wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji lub ostatniej modyfikacji profilu, w tym unikalne przekierowanie do strony internetowej Witryny, gdzie Użytkownik będzie mógł ustawić nowe Hasło.

CCEU Sp. z o. o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym e-maili z pytaniem o dane logowania, w szczególności hasła dostępu do konta użytkownika. Ponadto takie informacje nie są udostępniane za pomocą tradycyjnej korespondencji, poczty elektronicznej lub telefonu.

Modyfikacje polityki prywatności

CCEU Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. W dniu dokonywania tych modyfikacji aktualizujemy datę ostatniego przeglądu określonego poniżej.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy pisać na adres: biuro@cristalchem.pl.

Data ostatniej modyfikacji: 2019/01/01